images

INFORMAŢII DESPRE CONFIDENŢIALITATE PENTRU PROCESUL DE TELEVOTING AL CONCURSULUI MUZICAL EUROVISION

EUROVISION 2022, TORINO

Fiecare difuzor participant va traduce integral în propria limbă următorul text, va publica versiunea naţională pe propriul website, de unde poate fi accesată cu uşurinţă de către telespectatori, şi va completa formularul B-2 ataşat, pe care îl va returna partenerului de vot până la data de 15 aprilie 2022 pe adresa: @ESC2022@digame.de.

Următoarele informații sunt menite să vă ofere, în calitate de participant la televotul Eurovision, o privire de ansamblu asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm despre dvs. atunci când votați telefonic și despre drepturile dumneavoastră conform legii privind protecția datelor.

În calitate de colectori comuni de date,

noi Uniunea Europeană de Radiodifuziune împreună cu Radiodifuzorul Participant (SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE) și Radiodifuzorul gazdă L`Ancienne-Route 17A 1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Elveţia (UER)

şi

digame GmbH, Schanzenstrasse 38, D-51063 Cologne, Germania (Compania)

se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte confidențialitatea, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, respectând în special Regulamentul general al UE privind protecția datelor 2016/679 (GDPR) și Legea federală germană privind protecția datelor  personale (BDSG). Nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele stabilite mai jos.

EBU și Compania au încheiat în comun un acord specific și separat de control, în conformitate cu articolul 26 din GDPR, al cărui conținut cheie este disponibil la cerere la sediul EBU sau al Companiei.

Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate?

Vom procesa numai datele personale pe care le primim atunci când vă exprimați votul fie prin apel sau prin mesaj SMS (trimise direct sau prin intermediul aplicației ESC) folosind conexiunile furnizate de furnizorul dumneavoastră de telefonie fixă sau mobilă sau furnizorul de plăți.

Atunci când facem acest lucru, vom colecta – în funcție de țara dvs. de origine – următoarele categorii de date de la dvs., dacă este cazul.

Numărul dvs. de telefon mobil (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)

-          Data și ora la care ați participat la Televoting

-          Numărul melodiei pentru care ați votat

-          Numele furnizorului de telefon fix sau mobil

-          Tipul de contract cu furnizorul de rețea pe care îl aveți (preplătit, contract)

-          Metoda de plată și originea care a fost aleasă

Care sunt scopurile prelucrării și care este temeiul legal pentru aceasta?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim (Art.6 Alin. 1 (f) GDPR) pentru a genera rezultatele oficiale care determină clasamentul melodiilor înscrise în ESC și câștigătorul acestuia.

Participarea dumneavoastră este voluntară și, prin participarea la Televoting, sunteți de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal (enumerate mai sus) să fie prelucrate în scopul:

-          calculării și generării rezultatelor valide și oficiale ale ESC pe baza voturilor exprimate de public (inclusiv al dumneavoastră)

-          generării de statistici agregate privind votul în ESC

-          publicării rezultatelor/voturilor agregate și anonimizate

Cine va avea acces la datele dumneavoastră personale?

Pentru a participa la Televoting, utilizați un serviciu de telecomunicații facilitat de operatorul de comunicații național și/sau de agregator care poate transmite parţial sau integral datele dumneavoastră cu caracter personal către Companie pentru a permite calcularea unui rezultat de audiență valid.

În interiorul Companiei datele dumneavoastră personale vor fi accesibile departamentelor care au nevoie de ele pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale ale Companiei. Furnizorii de servicii și agenții indirecti care lucrează pentru Companie pot primi, de asemenea, date cu caracter personal în astfel de scopuri, cu condiția să se angajeze să păstreze, în special, confidențialitatea și integritatea. Astfel de destinatari ar putea fi, de exemplu, furnizori de servicii IT sau de telecomunicații.

 

Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal către destinatari din afara Companiei. În timp ce EBU este controlor comun cu Compania în ceea ce privește Televotingul, Compania nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către EBU, care va primi de la Companie doar rezultate anonimizate pentru scopurile enumerate mai sus. Doar rezultatele agregate și anonimizate vor fi publicate.

Datele personale vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională?

Voturile exprimate în afara Germaniei vor fi transferate Companiei din Germania pentru a le procesa și nu va mai fi efectuat niciun alt transfer. Compania nu va transfera date cu caracter personal către țări terțe din afara Spațiului Economic European.

Cât timp vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal?

Compania va prelucra și va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale.

Odată ce datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale, acestea vor fi șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care prelucrarea lor ulterioară – pentru o perioadă determinată de timp – este necesară în următoarele scopuri:

Îndeplinirea obligațiilor de stocare legate de legislația comercială și fiscală, Codul comercial german (HGB), Codul fiscal (AO), Legea privind spălarea banilor (GwG). Aceste legi specifică, în general, perioade de stocare pentru arhivare și documentare de la doi la zece ani.

Care sunt drepturile tale?

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita ca acestea să fie corectate în caz de inexactitate sau șterse în cazul în care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate.

În unele cazuri, aveți dreptul de a solicita o restricție a prelucrării, portabilitatea datelor sau de a vă opune prelucrării. Orice consimțământ pe care îl acordați pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către noi poate fi retras oricând. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului se va aplica numai pentru viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată de aceasta.

Vă puteți exercita drepturile trimițând solicitarea la privacy@digame.de

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal constituie o încălcare a legii (legilor) privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al Uniunii Europene din locul dvs. obișnuit de reședință. , locul dvs. de muncă sau locul unde a avut loc încălcarea.

Cum puteți contacta Ofițerii noștri responsabili cu protecția datelor?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notificare de confidențialitate, puteți contacta:

Responsabilul companiei cu protecția datelor la privacy@digame.de

Responsabilul EBU cu protecția datelor la dpo@ebu.ch

Data intrării în vigoare și modificări

Această Notificare de confidențialitate intră în vigoare începând cu 17 martie 2022.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina părți din această Notificare de confidențialitate în orice moment.