images

EUROVISION 2022: REGULAMENT CONCURS Votează melodia preferată, ShieldUP te premiază!

Concursul “Votează melodia preferată, ShieldUP te premiază!” se desfăşoară în perioada 9-12 februarie pe pagina de Facebook Eurovision România

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii “Votează melodia preferată, ShieldUP te premiază!” este SOCIETATEA ROMANĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.tvr.ro şi este disponibil şi la registratura Societăţii Române de Televiziune. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul “Votează melodia preferată, ShieldUP te premiază!” se desfăşoară în perioada 9-12 februarie pe pagina de Facebook Eurovision România (www.facebook.com/eurovision.romania)

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 9-10 februarie, pe pagina de Facebook Eurovision România (www.facebook.com/eurovision.romania)  publicul va putea vota piesele preferate din Selecția Națională. Cei care votează pot câştiga unul dintre cele 50 de pachete folie pentru ecranul telefonului + serviciu aplicare

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau în:

50 de pachete folie pentru ecranul telefonului + serviciu aplicare, oferite de ShieldUP, sponsorul concursului.

Premiile nu pot fi convertite în bani.

TVR va expedia premiile în maxim 5 zile de la anunţarea câştigătorilor, sub forma unui cod QR, în baza căruia câștigătorii vor beneficia de premiu la operatorii economici acreditați (https://www.contakt.ro/magazinele-noastre). Dacă în cel mult 24 de ore de la anunţarea câştigătorilor pe pagina de Facebook  Eurovision România, aceştia nu trimit datele de contact la adresa de email eurovision.romania@tvr.ro, TVR îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

TVR nu răspunde de calitatea produselor oferite ca premii.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor SRTV precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. SRTv va pastra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. Dupa inchierea concursului, toate datele concurentilor din prezentul concurs vor fi pastrate pentru eventuale reclamații și în scopuri statistice timp de 30 de zile. În cazul în care un participant optează pentru a primi materiale suplimentare din partea TVR, datele acestuia vor fi prelucrate conform Termenilor și Condițiilor tvr.ro.

Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv în scopul prezentului concurs.

Prin participarea la concurs, vă daţi acordul explicit pentru ca imaginea şi numele dumneavoastră să poată fi folosite în scopuri publicitare de TVR pe canalele sale TV, Internet, ziare, radio sau alte medii.

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro.

Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data publicării sale pe site.

 

Regulament întocmit în data de 3 februarie 2022.