images

Documente disponibile pentru descarcare:

NOTIFICAREA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU TELEVOTING

NOTIFICAREA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU TELEVOTING

Următoarele informații sunt menite să vă ofere, în calitate de participant la televotingul pentru Concursul Muzical Eurovision (Televoting), o sinteză a datelor personale pe care le colectăm și prelucrăm despre dumneavoastră când votați prin telefon și cu privire la drepturile dumneavoastră conform legii pentru protecția datelor.

În calitate de controlori de date asociați, Noi

 

European Broadcasting Union împreună cu Televiziunea Romana și Postul Gazdă

L’Ancienne-Route 17A

1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Elveția

(EBU)

 

Și

 

digame GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Cologne

Germania

(Societatea)

 

se angajează să vă protejeze datele personale și să vă respecte viața personală în conformitate cu legile aplicabile în materie de protecție a datelor, îndeosebi Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR) și Legea Federală pentru Protecția Datelor din Germania (BDSG). Nu vă vom prelucra datele personale în alte Scopuri decât cele stabilite mai jos.

 

EBU și Societatea au încheiat un acord specific și separat pentru controlorii asociați în conformitate cu Articolul 26 din GDPR, al cărui conținut cheie este disponibil la cerere în locația EBU sau a Societății.

 

Ce categorii de date personale sunt prelucrate?

 

Vom prelucra doar datele personale pe care le primim când vă exprimați votul fie prin apel telefonic, fie prin SMS (transmis direct sau prin aplicația ESC) folosind conexiunile asigurate de furnizorul dumneavoastră de rețele telefonice fixe sau mobile.

 

În aceste situații – în funcție de țara de origine – vom colecta următoarele categorii de date de la dumneavoastră, după caz

- Numărul dvs de telefon mobil (Numărul de rețea MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital)

- Data și ora la care ați participat la Televoting

- Numărul melodiei pentru care ați votat

- Numele furnizorului dumneavoastră de rețea de telefonie fixă sau mobilă

- Tipul contractului cu furnizorul de rețea (preplătit, contract).

 

Care sunt obiectivele prelucrării și care este baza legală pentru aceasta?

 

Vă colectăm datele personale în funcție de interesul nostru legitim (Art. 6 Par. 1 (f) GDPR) pentru a genera rezultatele oficiale care stabilesc punctajul melodiilor înregistrate la ESC și câștigătorul acestuia.

 

Participarea dumneavoastră este voluntară și luând parte la Televoting sunteți de acord să vă procesăm datele personale (enumerate mai sus) pentru următoarele obiective:

- calcularea și generarea de rezultate valide și oficiale ale ESC pe baza voturilor exprimate de public (inclusiv al dumneavoastră)

- producerea de statistici agregate referitoare la votul în cadrul ESC

- publicarea rezultatelor/voturilor agregate și anonimizate

 

Cine va avea acces la datele dumneavoastră personale?

 

Pentru a participa la Televoting folosiți un serviciu de telecomunicații furnizat de operatorul și/sau agregatorul dumneavoastră național de telecomunicații care poate transmite parțial sau integral datele dumneavoastră personale Societății pentru a permite calcularea unui rezultat valid al publicului.

 

În interiorul Societății datele dumneavoastră personale vor fi puse la dispoziția departamentelor care au nevoie de ele pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale ale Societății. Furnizorii de Servicii și agenții indirecți care lucrează pentru Societate pot primi de asemenea date personale în acest scop cu condiția să se angajeze să păstreze, în mod particular, confidențialitatea și integritatea. Acești destinatari ar putea, de exemplu, să fie furnizorii de servicii IT și telecomunicații.

 

Nu va exista niciun transfer de date personale către destinatari din afara Societății. Deși EBU este controlor asociat cu Societatea cu privire la Televoting, Societatea nu va transfera datele dumneavoastră personale către EBU care va primi de la Societate doar rezultate anonimizate în scopurile menționate mai sus. Vor fi publicate doar rezultatele agregate și anonimizate.

 

Datele personale vor fi transmise unei terțe țări sau unei organizații internaționale?

 

Voturile exprimate în afara Germaniei vor fi transferate către Societatea din Germania pentru a fi procesate și nu se va mai opera niciun alt transfer. Societatea nu va transfera date personale către terțe țări din afara Spațiului Economic European.

 

Cât timp vor fi păstrate datele mele personale?

 

Societatea va prelucra și va stoca datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale.

 

Atunci când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, ele vor fi șterse în mod regulat cu excepția cazului în care procesarea lor ulterioară – pentru o perioadă fixă de timp – este necesară pentru următoarele scopuri:

- îndeplinirea obligațiilor de stocare impuse de legea comercială și fiscală,

- Codul Comercial German (HGB), Codul Fiscal (AO), Legea cu privire la spălarea banilor (GwG). Aceste legi specifică în general perioadele de stocare în scop de arhivare și documentare cuprinse între doi și zece ani.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 

Aveți dreptul de a vă accesa datele personale și de a solicita să fie corectate în cazul unei inadvertențe sau șterse în cazul în care nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate și prelucrate.

 

În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, portarea datelor sau de a obiecta față de prelucrare. Orice consimțământ pe care îl dați pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către noi poate fi retras în orice moment. Vă reamintim că retragerea consimțământului se va aplica doar pentru viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată de aceasta.

 

Vă puteți exercita drepturile transmițând o solicitare prin email la privacy@digame.de.

 

Dacă sunteți de părere că procesarea datelor dumneavoastră personale constituie o încălcare a legii în materie de protecție a datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supervizare, în particular în Statul Membru al Uniunii Europene în care aveți reședința, locul de muncă sau în care se află locul în care a avut loc încălcarea.

 

Cum puteți contacta Responsabilii noștri pentru protecția datelor?

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la această Notificare de Confidențialitate puteți contacta:

 

Responsabilul Societății pentru Protecția Datelor la privacy@digame.de

 

Responsabilul EBU pentru Protecția Datelor la dpo@ebu.ch

 

Data intrării în vigoare și Modificările

 

Această Notificare de Confidențialitate este în vigoare din 11 februarie 2021.

 

Ne rezervăm dreptul, după bunul nostru plac, să schimbă, să modificăm, să adăugim sau să eliminăm porțiuni din această Notificare de Confidențialitate în orice moment.